http://manastireachristiana.ro/wp-content/uploads/2021/07/h1-nou1.jpg

Inițiativa constructiei Mănăstirii Christiana, aflată în șos.Pipera nr.49,sector II București ,a aparținut Dl.Dr. Pavel Chirilă din Voluntari – Ilfov, care, susținut de un grup de preoți și medici din București, a solicitat în anul 1992 Fericitului întru pomenire Patriarh Teoctist Inalta Binecuvântare pentru construirea unui Complex medico-eclesiastic ce trebuia să cuprindă: o policlinică, patru clinici de specialitate și o mănăstire.

In anul următor s-a pus piatra de temelie și s-a sfințit locul noii mănăstiri. Prin osardia Maicii Starețe Benedicta Chirobocea și cu sprijinul unor binevoitori ajutători, s-au construit chiliile mănăstirii, arhitect fiind dl.Octavian Neculai din București.

Între anii 2001-2005, sub directa supraveghere a PS. Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin jertfa d-nei Maria Liliana Vasilescu din Belgia, a familiilor Ioan și Viorica Buzincu, Ion și Adriana Cheșa și a altor credincioși din București, a fost ridicată, înzestrată cu mobilier sculptat în lemn de stejar și pictată biserica mică a așezământului, arhitect fiind Gabriela Iamandi, inginer Victor Nedriță din București, iar constructor Mircea Irimia din Suceava. Pictura în tehnica fresco a fost executată de Dl Mircea Petrișor din București. Tot în această perioadă s-a amenajat, într-o fostă hală de producție, căminul de bătrâne al mănăstirii.

Cu prilejul unei vizite pastorale, în data de 1 iunie 2002, Fericitul întru pomenire Patriarh Teoctist a dăruit comunității monahale de la Christiana icoana și o părticică din moaștele Sf. Cuvios Antipa de la Calapodești, care a devenit astfel ocrotitorul mănăstirii.

La 2 octombrie 2005 biserica a fost târnosită, primind hramul Pogorârii Duhului Sfânt și Sfinții Apostoli Petru și Pavel și a fost inaugurat căminul de bătrâne.

Biserica are un plan treflat, cu dimensiuni generale de 22,20 x 6,70-10 m și o amplasare aparte: altarul și naosul sunt incorporate în clădirea căminului de bătrane, iar pronaosul și pridvorul în exterior.

Începând cu anul 2007, cu sprijinul Primăriei sectorului II, prin bunăvoința Domnului Primar Neculai Onțanu și a altor credinciosi binevoitori, a început construcția noii biserici a mănăstirii, pe amplasamentul sfințit încă din anul 1993.

Având arhitecți pe d-nii Voicu Florea și Goiciu Gheorghe, inginer structurist pe d-l Victor Nedriță și constructori Societățile Migro Bau, Recon & Doje SRL, biserica mare a mănăstirii prezintă un plan treflat, desfășurat pe o suprafață de 635,20 mp și o înălțime de 36 m.

Finalizată „la roșu” încă din anul 2015, în anii următori biserica a fost învelită cu tabla de cupru, s-au montat pardoselile și s-a achiziționat mobilierul, urmând a fi executate și lucrările de pictură.

În prezent în mănăstirea Christiana sunt 14 monahii și surori, dintre care una este medic și 11 sunt asistente medicale, unele lucrand și în diferite spitale și fundații de binefacere din capitală.